Szkolenia BHP

    Szkolenia BHP organizowane są w postaci wykładów oraz seminariów. Podczas szkolenia korzystam ze skryptów szkoleniowych, filmów instruktażowych, prezentacji multimedialnych, manekinów do pokazów resuscytacji.

   Wykonuję pełen zakres obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP, wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) :

 

 

Szkolenia wstępne BHP (instruktaż ogólny):

 

 • przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę, praktykantów, uczniów.

 

Szkolenia okresowe BHP dla:

 

 • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami:
  spółkach państwowych i prywatnych, zakładach prywatnych, urzędach, spółdzielniach, służbie zdrowia oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

 

 • Pracodawców wykonujących zadania służb bhp:
  Pracodawców chcących wykonywać zadania tej służby i posiadających nie więcej niż 10 zatrudnionych pracowników, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy . Oraz osób wykonujących zadania tej służby bhp zatrudnionych przy innych pracach.

 

 • Pracowników administracyjno-biurowych
  Przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, pracujących przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych.

 

 • Pracowników inżynieryjno-technicznych:
  Szkolenie przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy.

 

 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych:
  Dla pracowników na stanowiskach robotniczych szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, którzy rozpoczęli pracę na stanowiskach robotniczych.

 

Szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników z Ukrainy.

 

 

W formie e-learningu lub samokształcenia kierowanego dostępne są szkolenia okresowe dla wszystkich grup poza stanowiskami robotniczymi.

gallery/presenting
gallery/2-0