SZKOLENIA HACCP/GHP/GMP

    Szkolenie ma na celu zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. Program szkolenia dotyczy zapoznania pracowników z fachową terminologią, dokumentacją i wymaganiami prawnymi z

zakresu Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Systemu HACCP.

 

    Przeznaczone jest dla wszystkich firm zajmujących się dystrybucją, przetwarzaniem, magazynowaniem, transportem i produkcją żywności:

  • właścicieli i pracowników zakładów obrotu żywnością (sklepy, hurtownie),
  • właścicieli i pracowników zakładów produkcji żywności (cukiernie, piekarnie, wytwórnie lodów, zakłady garmażeryjne, przetwórnie owocowo-warzywne),
  • właścicieli i pracowników zakładów żywienie zbiorowego (restauracji, stołówek w żłóbkach, przedszkolach, szkołach, szpitalach, domach dziecka, bursach, stołówek studenckich i przyzakładowych)
  • pracowników branży spożywczej nowo przyjmowanych lub sezonowych                                                                                                          

   

     Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego żywności:

  • spełnienie wymogu wynikającego z obowiązującego prawa żywnościowego
  • podnoszenie wiedzy pracowników zarówno szczebla wyższego, jak i niższego
  • wzrost świadomości higienicznej pracowników
  • poprawa praktyk higienicznych pracowników
  • obowiązek okresowych szkoleń wynikajacych juz z wprowadzonej dokumentacji systemu HACCP
gallery/haccp
gallery/unnamed (1)
gallery/quality-control-01
gallery/ifs_food_web
gallery/brc-478-x-400
gallery/chef_thumb
gallery/2iso-22000-food-safety-management-system