szkolenia ppoż

 

    Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej właścicielom, zarządcom lub użytkownikom budynku w zależności od tego kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej- stawiany jest m.in. wymóg zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz ustalenia sposobu postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

 

    Szkolenie ochrony przeciwpożarowej to jedno z bardziej istotnych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa pracowników i zakładu pracy. Ma ono na celu ugruntowanie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zaznajomienia z nowymi przepisami oraz rozwiązaniami techniczno - organizacyjnymi a także zbudowanie w uczestnikach szkolenia świadomości o istniejących zagrożeniach, z jakimi mogą się spotkać.

 

    Uczestnik podczas szkolenia poznaje metodykę zwalczania pożarów, prawidłowego użycia sprzętu gaśniczego oraz zasad bezpiecznego i sprawnego przeprowadzenia ewakuacji. 

gallery/formation-incendie2
gallery/fire-exting-from-123rf

Program szkolenia zawiera m.in.:

  • zagrożenie pożarowe obiektów

  •  rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego

  • zapoznanie pracowników  z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego

  • oznakowanie ewakuacyje

  • zasady przeprowadzania ewakuacji

  • zapoznanie z podręcznym sprzętem gaśniczym

  • zadania i obowiązki pracowników w zakresie ochrony PPpoż.

  • metody gaszenia pożarów z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego

  • alarmowanie i powiadamianie służb ratunkowych

Możliwe jest również wywołanie próbnego alarmu i przeprowadzenie ćwiczeń z ewakuacji.