SZKOLENIa Z PIERWSZEJ POMOCY

gallery/firstaid

    Szkolenie z pierwszej pomocy kierowane jest do firm, instytucji i zakładów pracy, dla wszystkich grup zawodowych. Prowadzone przede wszystkim dla pracowników uczestniczących w okresowym szkoleniu bhp a także osób  wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

 

    Zajęcia prowadzone są przystępnie i ciekawie, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji  I Polskiej Rady Resuscytacji. Normy te obejmują zasady resuscytacji dla dorosłych, dzieci i noworodków oraz regulują sposób ich nauczania. Uczestnicy cały czas wykonują ćwiczenia pod okiem instruktora, który zawsze pomoże i odpowie na wszystkie pytania.

 

    Szkolenie składa się z dwóch części, teoretycznej oraz praktycznej.

 

Część teoretyczna ma formę wykładów i prezentacji multimedialnych. Omawiane są uwarunkowania prawne,wyposażenie apteczki a także szczegółowy schemat postępowania w razie wypadku, oparzenia, złamania, zachłyśnięcia, krwotoku, ataku epilepsji, udaru, zawału serca itp

 

Część praktyczna obejmuje naukę prawidłowego wykonania resuscytacji krążeniowo - oddechowej z wykorzystaniem fantoma, zapoznanie się z obsługą defibrylatora AED, udzielania pomocy w sytuacjach pozorowanych z uwzględnieniem specyfiki pracy oraz wykorzystania sprzętu ratowniczego, apteczki itp.

 

 

 

 

 

 

 

gallery/medicos-llevando-a-un-paciente-en-camilla-61146