Kientom, którzy chcą osiągnąnąc jak najwięcej korzyści oferuję usługi doradztwa, nadzoru i audytu. 

    Profesjonalne wsparcie pozwala na osiągnięcie wymiernych efektów w rozwoju firmy, ulepszaniu i kreowaniu jej dobrego wizerunku poprzez podnoszenie standardów zarządzania, bezpieczeństwa i jakości.

 

    Zapraszam do współpracy zarówno firmy zainteresowane stałym nadzorem w oparciu o umowę, jak również w ramach pojedynczych zleceń.

USŁUGI BHP

 • Outsourcing bhp i ppoż/stała obsługa 
 • Szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych
 • Monitoring ważności szkoleń i badań lekarskich pracowników
 • Ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • Sporządzanie analiz rocznych BHP
 • Okresowe przeglądy stanu BHP
gallery/builders-1825689_1280-300x300
 • Opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami BHP
 • Opracowanie niezbędnych instrukcji
 • Audyty stanu BHP
 • Doradztwo w doborze i zakupie ochron osobistych
 • Reprezentowanie przed instytucjami PIP, PIS
 • Pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych
 • Tworzenie rejestrów i raportów wymaganych przepisami prawa

UŁUGI PPOŻ

gallery/1479054137
 • Szkolenia w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 • Sporządzanie „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”
 • Pomoc przy doborze urządzeń przeciwpożarowych, wyznaczaniu dróg ewakuacyjnych, wyznaczaniu miejsc umieszczania gaśnic oraz oznakowania ewakuacyjnego i przeciwpożarowego
 • Sprawdzanie drożności i poprawności oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami ppoż
 • Pomoc w realizacji nakazów i wystąpień organów kontrolnych
 • Analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego
 • Audyt w zakresie ppoż.

USŁUGI HACCP/GHP/GMP

 • Przygotowanie i dostosowanie pod klienta pełnej dokumentacji HACCP i GHP/GMP
 • Opracowanie księgi HACCP
 • Sporządzanie instrukcji i procedur HACCP, GHP, GMP
 • Szkolenie personelu w obszarze HACCP, GHP, GMP
 • Audyt HACCP, ISO 22000
 • Sprawdzanie poprawności prowadzenia dokumentacji
 • Uzupełnianie braków w dokumentacji
gallery/canstock4150411
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
gallery/source (2)

AUDYT

 • PN-EN 18001:2004
 • OHSAS 18001:2007
gallery/personalised-transactional-mail
 • ISO 22000/HACCP
 • GHP/GMP/IFS/BRC

DORADZTWO W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

gallery/sourc
 • Weryfikacja i konsultacje możliwości oraz sposobów zatrudnienia obcokrajowca
 • Weryfikacja oraz pomoc w wypełnianiu dokumentów cudzoziemców ubiegających się o zatrudnienie (wizy, zezwolenia lub oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, weryfikacja zgoności umowy z zezwoleniem lub oświadczeniem) lub przedłużenie pobytu, pracy
 • Przygotowywanie wniosków o karty pobytu
 • Pomoc w kontaktach z agencjami pracy
 • Szkolenia BHP dla pracowników z Ukrainy
 • Pomoc w załatwieniu spraw w urzędach związanych z zatrudnieniem cudzoziemców