SZKOLENIE OKRESOWE BHP E-LEARNING

gallery/giphy (1)

    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) szkolenia okresowe BHP mogą być przeprowadzane w formie samokształcenia kierowanego (e-learning BHP). 

 

    Każdy użytkownik korzystający z tego rodzaju szkolenia posiada indywidualne dane dostępowe, co daje mu możliwość uruchomienia szkolenia w dowolnym czasie i miejscu, podając login oraz hasło. Kurs trwa ok. 3 godzin. W każdej chwili użytkownik może je przerwać i powrócić do miejsca, w którym wcześniej skończył. Szkolenie kończy się egzaminem, a następnie każdy uczestnik otrzymuje pełnoprawne zaświadczenie.

 

 

Dostępne szkolenia okresowe w wersji on-line:

  • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno biurowych
  • Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • Szkolenie okresowe BHP dla kadry inżynieryjno-technicznej
  • Szkolenie okresowe dla nauczycieli
  • Szkolenie okresowe dla dyrektorów placówek oświatowych

 

W przypadku zainteresowania szkoleniem w postaci e-learningowej lub samokształcenia kierowanego proszę o kontakt.